நாளையின் நிழல்கள் – 1: கருஞ்சாயை

< 1 நிமிட வாசிப்பு

ஒவ்வொரு இதழிலும் வெவ்வேறு கலைஞர்களிடம் எதிர்காலத்தின் சித்திரங்களைத் தீட்டச்சொல்லிக் கேட்கப்போகிறோம். அவர்களின் கனவுகள், அச்சங்கள், தீர்க்கமான பார்வைகள், எதிர்பார்ப்புகள் – எல்லாம் சேர்ந்த கலவையாக. முதல் படியாக கார்லா வரைந்த நாளைய நிழல்கள் இதோ.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்