அடாசு கவிதை – 1

< 1 நிமிட வாசிப்பு

கனவுருப்புனைவுடன் ஏதோவொரு விதத்தில் சம்மந்தப்பட்ட காமிக் ஒன்று வரையச்சொல்லி க்வீ லீ சுவியிடம் கேட்டிருந்தோம். அவர் உருவாக்கியது இதோ.


ஓவியரைப் பற்றி

க்வீ லீ சுவி எழுத்து, வரைதல் மற்றும் விரிவுரையாற்றலில் விருப்பம் உள்ளவர். அவருடைய படைப்புகள்: முன்மாதிரி உயிர்ச்சித்திரப் புனைவான Myth of the Stone (1993); ஆறு புகழ்பெற்ற கவிதைப் புத்தகங்கள், சமீபத்தியது Death Wish (2017); அதிகம் விற்பனையாகும் அபுனைவு நூல்களில் ஒன்றான Spiaking Singlish: A Companion to How Singaporeans Communicate (2017). பல்வேறுபட்ட இலக்கியத் தொகுப்புகளைத் தொகுத்தவர், பரந்துபட்ட கருப்பொருள்களில் எழுதவும் பேசவும் செய்தவர்.

1 thought on “அடாசு கவிதை – 1”

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்