அடாசு கவிதை – 3

< 1 நிமிட வாசிப்பு

க்வீ லீ சுவி வரையும் அடாசு கவிதை தொடரின் மூன்றாம் பாகம்.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்