கனவு: ஜெயந்தி சங்கர் ஓவியங்கள்

< 1 நிமிட வாசிப்பு

எழுத்தாளர் ஓவியர் ஜெயந்தி சங்கரிடம் “கனவு” என்ற தலைப்பு கொடுத்து ஓவியங்கள் வரைய சொன்னோம். அவர் வரைந்தவை இதோ.

முகமூடி


விசையறுதல்

1 thought on “கனவு: ஜெயந்தி சங்கர் ஓவியங்கள்”

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்