லிலி: தொடரோவியக் கதை – 2

< 1 நிமிட வாசிப்பு

ஓவியர் சஞ்சனா வரைந்துள்ள லிலி என்ற தொடர் ஓவியக் கதையின் இரண்டாம் பாகம் இதோ.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்