அடாசு கவிதை – 6

< 1 நிமிட வாசிப்பு

க்வீ லீ சுவி வரையும் அடாசு கவிதை தொடரின் ஆறாவது பாகம்.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்