அரூபம்

< 1 நிமிட வாசிப்பு

ஓவியர் ரவி பேலட் ‘அரூபம்’ என்கிற தலைப்பில் வரைந்த ஓவியம். அரூ எட்டாவது இதழின் அட்டைப்படம் இதுவே.

ஓவியர் ரவி பேலட்

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்