அடாசு கவிதை – 8

< 1 நிமிட வாசிப்பு

க்வீ லீ சுவி வரையும் அடாசு கவிதை தொடரின் எட்டாம் பாகம்.

Bad Poetry 8 by Gwee Li Sui

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்