அடாசு கவிதை – 9

< 1 நிமிட வாசிப்பு

க்வீ லீ சுவி வரையும் அடாசு கவிதை தொடரின் ஒன்பதாம் பாகம்.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்