மண்டபம்

< 1 நிமிட வாசிப்பு

’மண்டபம்’ என்ற இந்தச் சித்திரம் ஓவியர் ஷண்முகராஜா தனது முகாம் வாழ்வில் எதிர்கொண்ட ஒரு தற்கொலைச்சம்பவத்தின் பாதிப்பில் உருவானது.

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்