வரதராஜன் ராஜூ வரைகதை

10,000 ரூபாய்

< 1 நிமிட வாசிப்பு

ஒரு நிஜ சம்பவத்தை, ஒரு காலத்தை நம் முன் நிறுத்தும் வரதராஜன் ராஜூவின் வரைகதை. 1989 என்கிற தலைப்பில் வெளியான வரைகதையின் தொடர்ச்சி.


இதழ் 12 பிற படைப்புகள்

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்