டிராட்ஸ்கி மருது ஓவியத்தொடர்

டிராட்ஸ்கி மருது ஓவியத்தொடர் – 7

< 1 நிமிட வாசிப்பு

ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருது தாம் கட்டியெழுப்பிய முற்றிலும் புதியதொரு கற்பனை உலகினுள் நம்மை அழைத்துச் செல்கிறார்…


டிராட்ஸ்கி மருது ஓவியத்தொடர்

இதழ் 13 பிற படைப்புகள்

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்