காலமே அது மெய்யடா!

< 1 நிமிட வாசிப்பு

‘காலம்’ என்கிற தலைப்பில் மனோ ரெட் உருவாக்கிய மீம்ஸ்!

***

***

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்