அடாசு கவிதை – 11

< 1 நிமிட வாசிப்பு

க்வீ லீ சுவி வரையும் அடாசு கவிதை தொடரின் பதினொன்றாவது பாகம் பாகம்.


அடாசு கவிதைத் தொடர்

உங்கள் கருத்தைப் பதிவிடுங்கள்